Tarptautinis projektas KINESIS įgyja pagreitį

Lietuvos sporto universitetas (LSU) kaip partneris dalyvauja Erasmus+ Sportas projekte „Mokyklų ir bendruomenės sportinė veikla kaip priemonė vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių integracijai į visuomenę“ (School and Community Based Sports for the Social Inclusio of Vulnerable Target Groups). Šio projekto trumpinys yra KINESIS – būtent judesys, sportinė veikla yra tos priemonės, kurios gali sumažinti socialiai pažeidžiamų grupių atskirtį ir integruoti juos į visuomenę.

Pirmame susitikime, vykusiame Atėnuose (Graikija), dalyvavo trys LSU atstovės: Žinių ir inovacijų perdavimo departamento direktorė Aida Gaižauskienė, Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros dr. Vida Ostasevičienė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė. Susitikimo metu partneriai buvo supažindinti su pagrindiniais projekto uždaviniais ir veiklomis.

Šio projekto tikslas – parengti vadovą kūno kultūros mokytojams darbui su vaikais iš socialiai pažeidžiamų grupių, išsiaiškinti mokytojų poreikius, problemas ir talkinti, kad būtų sumažinta atskirtis ir stiprinama integracija į socialinę visuomenę. Šiame vadove bus pateikiama Europos šalių darbo su socialiai pažeidžiamomis grupėmis patirtis.

Projekto tematika yra itin aktuali. Pabrėžiama, kad sportinė veikla gali sumažinti atskirtį ir talkinti stiprinant integraciją. Dalijimasis gerąja patirtimi, metodinės medžiagos parengimas ir paskelbimas e. mokymo sistemoje, kūno kultūros mokytojų darbo su socialiai pažeidžiamomis grupėmis metodikos parengimas ir tvarus bendradarbiavimas su mokyklomis bei bendruomenėmis per sportines veiklas talkins kasdienėje veikloje mažinant šių grupių atskirtį visuomenėje.

Projekto koordinatorius yra Action Syrnegy (Graikija), partneriai: Lietuva, Austrija, Kipras, Rumunija, Slovėnija.

Kitą projekto dalyvių susitikimą numatyta surengti birželį Kaune.