Tarptautinis forumas „Virtual Forum Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances“

Balandžio 29 d. ZOOM platformoje vyks tarptautinis forumas „Virtual Forum Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances“.

Rytinė renginio dalis – 11:00–14:40 val. (anglų kalba), popietinė – 15:00–16:30 val. (lietuvių kalba).

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Islandija, Norvegija, Suomija.

Forumo tikslas yra keistis idėjomis, patirtimi ir žiniomis apie mokyklos kiemo erdvių naudojimą mokinių fizinio aktyvumo didinimui fizinio ugdymo ir kitų mokymo dalykų, pertraukų metu, vykdant pratybas popamokinėje veikloje (pristatomos projekto Nordplus HZ: Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances NPHZ-2017/10130 patirtys).

Renginio programa: Programme NB Affordances 2 (1)

Kviečiami dalyvauti fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

Registracija vykdoma iki 2021 m. balandžio 26 d. Registracijos forma