Tarptautinio projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ metodinės priemonės pristatymas

Rugsėjo 8 d. įvyko tarptautinio projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ (Sport against Violence and Exclusion / SAVE) renginys, kurio metu pristatyta šio projekto partnerių bendrai sukurta metodinė priemonė, skirta treneriams bei kūno kultūros mokytojams.

Renginio metu buvo pristatyti projekto partnerių atlikti tyrimai, per mokymus pasiekti rezultatai, projekto veiklų tęstinumas. Be to, buvo diskutuojama apie smurto ir socialinės atskirties problemų sprendimo per sportą aktualijas Lietuvoje ir Europoje.

Primename, kad šio projekto esmė – puoselėti tokias vertybes sporte, kaip pagarba ir socialinė įtrauktis, bei kovoti su smurtu bei atskirtimi. Tikime, kad sportas yra viena iš geriausių asmenybės formavimo priemonių, todėl svarbu mokyti ir puoselėti teigiamas vertybes bei tinkamai reaguoti į negatyvaus elgesio apraiškas.

Metodinę priemonę „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“, publikuojamą LSU e. talpykloje, galima nemokamai parsisiųsti: http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/79.

Lietuvos sporto universitetas yra minėto projekto koordinatorius, jam atstovauja Treniravimo mokslų katedros doc. dr. Rasa Kreivytė (projekto vadovė), Sporto ir turizmo vadybos katedros prof. Irena Valantinė, Fizinio ir socialinio ugdymo katedros doc. dr. Ilona Tilindienė bei lektorius Saulius Kavaliauskas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 365 600 eurų. Projekto trukmė – 30 mėnesių (pabaiga 2020 m. birželio 30 d.)*.

*Projektas buvo pratęstas 3 mėn. dėl COVID-19 viruso įtakos.

Daugiau informacijos apie projektą: www.sportsave.eu

https://www.facebook.com/sportagainstviolence/

https://www.instagram.com/saveprojecteu/