Tarptautinio Erasmus+ MOVE projekto partnerių susitikimas LSU

Kovo 4–6 dienomis Lietuvos sporto universitete (LSU) vyko tarptautinio Erasmus+ MOVE projekto „Europos sporto savanoriškos veiklos skatinimas, visuomenės įtraukimas ir lygybė per sportą visiems“ (European Sports Volunteering for Health Promotion, Social Inclusion and Equality through Sport for all) partnerių susitikimas ir informacinis renginys.

Šiuo projektu siekiama skatinti holistinę sveikatą, lygybę, socialinę įtrauktį ir gerinti jaunų Europos žmonių įsidarbinimo galimybes. Siekdami šių tikslų projekto nariai pasitelks sporto savanorystę, kad sukurtų saugią ir visa apimančią fizinio aktyvumo bei sporto praktiką. Tikimasi, kad ši veikla yra puiki sveikatos stiprinimo, integracijos, socialinės sanglaudos ir dalyvavimo skatinimas.

Susitikimo metu buvo pristatyti apklausos (atliktos visose partnerių šalyse) apie savanorių vadovų ir savanorių kompetencijas rezultatai. Remiantis šios apklausos rezultatais bus parengti keturi moduliai, pritaikyti mokytis nuotoliniu būdu. Be to, buvo dalijamasi šalių partnerių patirtimi apie įvairias savanorystės programas, kurių dauguma susijusios su sporto ir fizinio aktyvumo skatinimu, atskirties mažinimu, inegracija. Apibendrinant galima pasakyti, kad projektas MOVE siekia sveikesnės ir teisingesnės Europos, kurioje jauni žmonės tampa pagrindiniais pokyčių per fizinę ir sportinę veiklą agentais.

Projektą koordinuoja Ispanija (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), dalyvauja Lietuva (Lietuvos sporto universitetas), Italija (Associazione Italiana Cooperazione Europa Mondo), Graikija (The Aristotle University of Thessaloniki), Portugalija (Centro de Formaçao Dr. Rui Grácio – Agrupamento de Escolas Julio Dantas), Anglija (The English Federation of Disability Sport), Bulgarija (The Ministry Youth and Sport of Bulgaria ir Municipality of Trudovets), Rumunija (The National University of Physical Education and Sports Bucharest).

 

 

 

Daugiau informacijos galima rasti projekto puslapyje: http://move.ulpgc.es/

Irenos Čikotienės informacija