TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2021 m. birželio 3–4 d.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Sporto ir turizmo vadybos katedros organizuojamoje nuotolinėje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“.
Konferencija vyks 2021 m. 3–4 d. virtualioje ZOOM platformoje.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies ir užsienio mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.
Renginiu siekiama skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines sporto, turizmo, laisvalaikio verslo aktualijas vadybos ir ekonomikos, rinkodaros, teisės aspektais, dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi.

Konferencijos temos:
Turizmo  vadyba ir ekonomika;
Sporto vadyba ir ekonomika;
Laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje.

Pranešėjams  dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Svarbios datos:
Iki  2021 m. gegužės 15 d.  – Konferencijos dalyvių registracija Registracijos forma.
Iki  2021 m. gegužės 15 d. –  Konferencijos tezių pateikimas el. paštu:  rp-conference@lsu.lt
Iki 2021 m. birželio 2 d.  – straipsnių pateikimas el.paštu: rp-conference@lsu.lt arba laisvalaikio.tyrimai@lsu.lt
2021 m. birželio 3–4 d. – konferencija bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Konferencijos programa

Konferencijos kalbos:  lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos tezių rinkinys bus išleistas pdf formatu ir patalpintas internetinėje svetainėje https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS 12 Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė) 10 Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis) 10 Kursyvas,  lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių) 10 Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių) 10 Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių) 9 Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

* Literatūros sąrašas turi atitikti galiojantį APA (American Psychological Association, www.apa.org) bibliografinio aprašo standartą

Reikalavimai straipsniams: https://journals.lsu.lt/laisvalaikio-tyrimai/about/submissions

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu rp-conference@lsu.lt

Konferencijos koordinatoriai: Biruta Švagždienė; Paulina Palujanskienė

Interneto svetainės: https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos

Organizacinis komitetas