Susitiko LSU koordinuojamo tarptautinio projekto „SAVE“ partneriai

Vasario 8—9 d. vyko LSU koordinuojamo projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ partnerių susitikimas (590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP). Projekte partnerio teisėmis dalyvauja Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Splito universiteto Kineziologijos fakultetas (Kroatija), Palermo universitetas (Italija), Novi Sado universitetas (Serbija), Lietuvos sporto federacijų sąjunga (Lietuva), WUS (World University Service, Austrija), DEFOIN (Career Development and Integration, Ispanija) ir CESIE (European Centre for Studies and Initiatives, Italija).

Lietuvos sporto universitetą projekte atstovavo Treniravimo mokslų katedros e. doc. p. dr. Rasa Kreivytė, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros dėstytojai e. prof. p. Irena Valantinė, e. doc. p. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė, Edvinas Eimontas bei Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros dėstytojai doc. dr. Ilona Tilindienė bei Saulius Kavaliauskas.

Projekto susitikimo metu buvo aptarta:

– Svarbiausia informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu – kiekvienos šalies partnerės tikslinės grupės, jų pagrindinės charakteristikos;

– Projekto sklaidos strategija;

– SAVE projekto internetinės platformos bei logotipo sukūrimas;

– Preliminarus Intelektinės nuosavybės teisių projektas;

– Projekto rizikos valdymo planas;

– Išrinkti konsorciumo valdybos nariai;

– Projekto biudžeto paskirstymas ir ataskaitų terminai bei nustatytos kito susitikimo tikslios datos, užduočių sąrašas.

Projektu siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti tokias kompetencijas kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties  keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas.

Antrasis projekto partnerių susitikimas vyks 2018 m. spalio 2–3 d. Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Bendras projekto biudžetas — 365 600 EUR. Projekto trukmė — 30 mėnesių (pabaiga 2020 m. birželio 30 d.).

 

Treniravimo mokslų katedros

 e. doc. p. dr. Rasos Kreivytės informacija