Su Palermo universiteto atstovu aptartas bendradarbiavimas vykdant bendrą tarptautinę doktorantūrą

Universitete viešėjo Palermo universiteto Psichologijos, edukologijos ir žmogaus judesių katedros profesorius Antonino Bianco. Per trumpą vizitą svečias iš Italijos susitiko su Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektore prof. dr. Diana Rėklaitiene ir aptarė klausimus, susijusius su bendros tarptautinės doktorantūros „Sveikatinimas ir kognityviniai mokslai“ (angl. Health Promotion and Cognitive Sciences) vykdymu.

Bendradarbiaudamas su LSU, Palermo universitetas šias doktorantūros studijas vykdo nuo 2018 m. Pagrindinis doktorantūros tikslas – rengti tyrėjus, gebančius integruoti ir taikyti psichologijos, sporto mokslo ir kognityvinės neurologijos teorijas bei metodus, kurie turėtų teigiamą poveikį asmens fizinei ir psichologinei savijautai, be to, moduliuoti specifines patologijas.

„Palemo universitetas džiaugiasi galėdamas tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos sporto universitetu ir mes didžiuojamės, kad nauja tarptautinė doktorantūros programa yra patvirtinta ateinantiems dvejiems metams“, – teigė prof. Antonino Bianco.

Vertingą tokio dvišalio institucijų bendradarbiavimą atspindi bendri moksliniai tyrimai, publikuoti straipsniai, doktorantų stažuotės. Mūsų Universitete dalį savo doktorantūros studijų (6 mėn.) praleido ir tyrimus atliko Palermo iniversiteto doktorantai Ambra Gentile (disertacijos konsultantė prof. dr. Irena Valantinė) ir Luca Petrigna (disertacijos konsultantė doc. dr. Simona Pajaujienė), kurie šį rudenį sėkmingai apgynė disertacijas Palerme. 2020–2021 m. m. doktorantūros stažuotėje buvo ir Valerio Giustino (disertacijos konsultantė doc. dr. S. Pajaujienė). LSU doc. dr. S. Pajaujienė dalyvavo šios tarptautinės doktorantūros penkių disertacijų gynimo komisijos posėdžiuose.

LSU bendradarbiauja su Palermo universitetu ir įgyvendinant įvairius tarptautinius projektus bei iniciatyvas. Ypač aktyviai – įgyvendinant Europos Komisijos „Erasmus+“ sporto paprogramės finansuojamus projektus „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ ir „Praturtintos sportinės veiklos programa / ESA“. Be to, tarp abiejų universitetų vyksta studentų bei dėstytojų mainai pagal „Erasmus+“ akademinių mainų programą.