Sporto rėmimo fondo projektai

Projekto pavadinimas, Nr. Trukmė Kontaktinis asmuo
Būk aktyvus su LSU, Nr. NSA-FA-NAC-2023-0090 2023 08 01 – 2024 11 30 Karolina Deliautaitė, el. p. karolina.deliautaite@lsu.lt
Inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas sporto specialistų (trenerių ir sporto mokslo) bei fizinio ugdymo pedagogų profesinėje veikloje, SRF-KT-2022-1-0260 2022-2024 Kristina Visagurskienė, el. p. kristina.visagurksiene@lsu.lt
Inventoriaus bei įrangos įsigijimas ir LSU sporto erdvių atvėrimas Kauno gyventojų fiziniam aktyvumui“, Nr. SRF-SIĮ-2022-1-0173 2022-2023 Ilona Judita Zuozienė, el. p. ilona.zuoziene@lsu.lt
Nacionalinio sportininkų dvikryptės karjeros centro steigimas, Nr. SRF-KT-2020-1-0061 2020 09 01 – 2023 12 31 Inga Staškevičiūtė-Butienė, el. p. inga.staskeviciute-butiene@lsu.lt
Fizinio aktyvumo didinimas, atnaujinant LSU sporto bazės dalį, esančios Perkūno al. 3A, Kaunas, Nr. SP2020-1-66 2020 – 2023 Mantas Valavičius, el. p. mantas.valavicius@lsu.lt
Sportuok su LSU, Nr. SRF-SRO-2020-1-0053 2020 – 2021 Karolina Deliautaitė, el. p. karolina.deliautaite@lsu.lt
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas, Nr. SRF-KT-2019-1-0014 2019 – 2021 Kristina Visagurskienė, el. p. kristina.visagurksiene@lsu.lt.
Sporto inventoriaus, skirto Kauno miesto gyventojų fiziniam  aktyvumui  didinti, įsigijimas, Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0059 2019 – 2021 Ramutis Kairaitis, el. p. ramutis.kairaitis@lsu.lt