ERASMUS+ studijų ir praktikų konkursas vykti dalinių studijų į užsienio universitetus bei praktikos užsienio institucijose 2020–2021 mokslo metais

ERASMUS+ programa skatina studentų mobilumą, aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su verslo įmonėmis. Tai puiki galimybė dalį studijų praleisti užsienio universitete ir įgauti neįkainojamos patirties. Naujas programos etapas suteikia dar daugiau galimybių!

Kas gali dalyvauti konkurse?
Visų pakopų nuolatinių studijų studentai, neturintys akademinių bei finansinių skolų ir gebantys studijuoti anglų kalba.

Atrankos kriterijai:
1. Kalbinis pasirengimas (anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2)
2. Akademiniai rezultatai (dviejų paskutinių semestrų)
3. Motyvacija
4. Savarankiškumas
5. Papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystės veikla.

Paraiškos priimamos per LSU IS sistemą (is.lsu.lt):
Paraiška Nr. 334 Erasmus+ studijoms iki š. m. kovo 23 d. (imtinai)
Paraiška Nr. 335 Erasmus+ praktikai iki š. m. kovo 23 d. (imtinai)
Paraiška Nr. 336 Erasmus+ absolventų praktikai iki š. m. kovo 23 d. (imtinai)

DĖMESIO! Praktikai galima vykti ir vasaros laikotarpiu.

Prie paraiškos prašome pridėti motyvacinį laišką lietuvių kalba.

Daugiau apie Erasmus+ programą: www.erasmus-plius.lt
Konsultacijos Erasmus+ programos klausimais teikiamos Tarptautinių ryšių skyriuje (Centriniai rūmai, 230 kab.) arba el.paštu juste.knatauskaite@lsu.lt