Sėkmingas Nordplus projekto “Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka” įgyvendinimas

Sėkmingas Nordplus projekto “Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka” (NPHZ_2017/10130 ) įgyvendinimas

Pagrindinė projekto mintis buvo atlikti fiziniam aktyvumui skirtos mokymosi aplinkos analizę dalyvaujant įvairioms edukacinėms ir needukacinėms institucijoms. Šių institucijų dalyvavimas leido pasiekti patikimų rezultatų rengiant studijų modulį, skirtą visoms amžiaus grupėms. Atvejų analizė yra svarbi visiems projekto dalyviams, nes gauti rezultatai leido naujai pažvelgti į fizinio neaktyvumo problemą visose šalyse partnerėse, o ypač – Baltijos šalyse. Šiaurės šalių įvairių sektorių patirtis ir žinios praturtino studijų modulio turinį, suteikė inovatyvių tyrimo idėjų, praturtino ir praplėtė jauno fizinio aktyvumo švietėjo filosofiją, skatinančią siekti sveikos gyvensenos ir ją propaguoti. Mokymosi aplinkos tyrimo rezultatais buvo pasidalyta seminaro metu, jais remiantis parengtos rekomendacijos. Dėl COVID-19 pandemijos susitikimų ir veiklų dienotvarkė buvo pakoreguota, daugiausia dėmesio buvo skiriama rezultatų analizei, gauti tyrimo duomenys panaudoti rengiant mokslinį straipsnį, kuris buvo sėkmingai užbaigtas. Projekto veiklos buvo organizuojamos nuotoliniu būdu, paskutinė veikla – Intensyvi programa – pakeista nuotoliniu Forumu, sulaukusiu apie 500 dalyvių. Forume dalyvavęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas pasidalijo mintimis apie moksleivių fizinį pasyvumą ir pritarė projekto idėjai skatinti moksleivių fizinį aktyvumą mokyklose, tam tikslui labiau išnaudoti turimas erdves. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė aktyviai įsitraukė į Apskritojo stalo diskusiją, pabrėžė, kad projekto idėja yra labai svarbi, šiai problemai turėtume skirti dar daugiau dėmesio, rūpintis moksleivių sveikata.

LSU e. talpykloje  rasite publikuotą Nordplus projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ leidinį „The Recommendations for Schoolyard Design to Increase Movement Affordances for Children : Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances NPHZ-2017/10130″. Lietuviška leidinio versija –Mokyklos kiemo projektavimo rekomendacijos vaiku fizinio aktyvumo galimybems didinti