Sėkmingai apginta biologijos mokslo krypties daktaro disertacija

Lietuvos sporto universiteto doktorantė Vita Tamolienė sėkmingai apgynė biologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Associations between bone mineral characteristics, body composition and blood biomarkers in adolescent female athletes with different training patterns“. Vadovas prof. dr. Jaak JÜRIMÄE, mokslinės konsultantės doc. dr. Rita GRUODYTĖ-RAČIENĖ ir dr. Liina REMMEL.

Sveikiname naująją daktarę ir linkime puikios asmeninės bei profesinės kloties!