Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija: fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimui būtinas didesnis valstybės dėmesys

Balandžio 10 d. Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija svarstė klausimą dėl fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimo. Posėdžio metu buvo aptartos kūno kultūros mokytojų ir trenerių rengimo bei kompetencijų tobulinimo problematika ir perspektyvos.

Posėdyje dalyvavę Lietuvos sporto universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos bei Klaipėdos universiteto atstovai įvardijo esmines su fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimu susijusias problemas. Sporto srities specialistų poreikis yra didelis ir augantis, tačiau jų rengimo pagrindiniuose šalies regionuose perspektyvos nėra aiškios. Pasak Lietuvos sporto universiteto rektorės doc. dr. Dianos Rėklaitienės, sporto mokslui nėra skiriamas pakankamas dėmesys, o sporto krypties studijų finansavimas neatitinka poreikio.

Komisijos nariai sutarė, kad fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimui būtinas didesnis valstybės dėmesys, todėl komisija nutarė kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, prašydama įvertinti esamą sporto ir fizinio aktyvumo srities specialistų poreikį, perspektyvas, galimybę didinti valstybės finansuojamų vietų skaičių, taip pat užtikrinti darnesnį šių specialistų rengimą ir jų kompetencijų tobulinimą.

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos informacija
Renato Mizero nuotrauka