Scopus ir SciVal duomenų bazių testavimas

 Elsevier leidėjas iki lapkričio 15 d. atidaro prieigą prie duomenų bazių:

Scopus – tai tarptautinė, pasauliniu mastu pripažinta daugiadalykinė bibliografinė duomenų bazė, kurioje indeksuojami tik aukščiausios kokybės literatūros šaltiniai, atrenkami pagal griežtus kriterijus ir pakartotinai peržiūrimi.

Bibliografinės DB dažniausiai naudojamos dėl jose pateikiamų cituojamumo rodiklių, kuriais vertinami indeksuojami leidiniai (dažniausiai – žurnalai). Šie rodikliai svarbūs pasirenkant leidinį publikavimui ar prenumeratai.

Scopus indeksuojama virš 82 mln. publikacijų įrašų paskelbtų virš 7 000 leidėjų leidžiamuose daugiau nei 43 000 periodiniuose leidiniuose. Indeksuojami įvairių tipų periodiniai leidiniai, bet daugiausiai – žurnalų (>40 000). Taip pat, indeksuojama >1 700 knygų serijų ir >500 konferencijų rinkinių (remiantis Elsevier ir Scopus Source duomenimis).

SciVal – mokslo analitikos įrankis, kurio pagalba galima atlikti institucijų, tyrėjų ir jų grupių mokslinės produkcijos, bendradarbiavimo ir kt. analizę.

LSU tinkle jungtis per Bibliotekos puslapį

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/laikinos-priegos-duomenu-bazes/ .

Iš namų kompiuterių jungtis per nuotolinės prieigos programą EZproxy.