Rinkimai į Lietuvos sporto universiteto senatą 2021 m.

Senatas informuoja, jog skelbiami rinkimai į Lietuvos sporto universiteto senatą.

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto senato nutarimu (Lietuvos sporto universiteto senato posėdžio, įvykusio 2021 m. kovo 25 d., protokolo Nr.7), naujos kadencijos Lietuvos sporto universiteto senatą (toliau – Senatas) sudarys 25 nariai. Visi naujojo Senato nariai bus išrinkti visuotinio mokslininkų susirinkimo metu.

Rinkimai vyks vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto statutu bei Senato patvirtintu Senato narių rinkimų reglamentu (2021 m. kovo 25 d. LSU Senato posėdžio protokolo Nr. 7).

Kandidatų dalyvauti šiuose rinkimuose kėlimas vyksta iki 2021 m. gegužės 12 d. (trečiadienio) 17.00 val. Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 3 punktą teisę kelti kandidatus į Senato narius turi: akademiniai padaliniai ir akademinės bendruomenės nariai. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 4 punktą, likus 5 darbo dienoms iki Universiteto mokslininkų susirinkimo, kandidatų į Senato narius registravimas nutraukiamas.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 5 punktą kandidatai į Senato narius gali atsiimti savo kandidatūras, apie tai raštu informavę Senato pirmininką, likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki susirinkimo pradžios.

Kandidatų į Senato narius sąrašas bus paskelbtas 2021 m. gegužės 12 d. LSU kompiuterių tinkle / R diskas / Kolegialūs valdymo organai / Senatas ir el. paštu (visi@lsu.lt) išsiunčiamas LSU bendruomenei.

Senato rinkimai vyks 2021 m. gegužės 19 d. (trečiadienį) 14.00 val. LSU Aktų salėje arba nuotoliniu būdu.