Rektorė D. Rėklaitienė: „Sieksime dialogo su Švietimo ir mokslo ministerija“

Lietuvos sporto universitete surengtoje spaudos konferencijoje LSU Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas ir rektorė Diana Rėklaitienė dalijosi įžvalgomis apie sporto mokslą, Universiteto ateitį bei aukštojo mokslo reformą.

LSU rektorė teigia, kad vienas svarbiausių uždavinių – konstruktyvus dialogas su Švietimo ir mokslo ministerija bei būsimais jos vadovais.

Pasak D. Rėklaitienės ir toliau bus siekiama studijų ir mokslo vienovės, atnaujinamos studijų programos, rengiami aukštos kvalifikacijos sporto ir sveikatinimo specialistai.

„Universitetui svarbus ne tik didysis sportas, o viena svarbiausių krypčių – visuomenės sveikatinimas,“ – sakė rektorė.

Daug dėmesio planuojama ir skirti bendradarbiavimui su kitais universitetais, kuriant bendras studijų programas ir projektus, taip pat universiteto tarptautiškumui didinti, partnerystei su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sporto šakų federacijomis ir organizacijomis.

LSU Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas sako, kad ir toliau bus dedamos visos pastangos, kad universitetas išliktų autonomiškas.  „LSU turi vienyti sporto mokslą bei studijas, toks Universitetas svarbus visuomenei, to tikimės ir iš naujosios universiteto  vadovybės“, – sakė A. Kučikas.

Plačiau apie vykusią spaudos konferenciją žiūrėkite vaizdo reportaže: