Projekto „Nacionalinio sportininkų dvikryptės karjeros centro steigimas” įgyvendinimas Lietuvoje: sėkmės istorija sportininkams

Pranešimas žiniasklaidai

2020 metais prasidėjęs projektas „Nacionalinio sportininkų dvikryptės karjeros centro steigimas” (Nr. SRF-KT-2020-1-0061) įkvėpė daugiau nei 1300 aukšto meistriškumo sportininkų ir sportuojančių moksleivių siekti aukštumų ne tik sporte, bet ir studijose ar savo profesinėje karjeroje. „Mūsų tikslas buvo ne tik didinti informuotumą apie sportininkų dvikryptės karjeros galimybes, bet ir suteikti reikalingų įgūdžių bei kompetencijų, būtinų planuojant karjerą ir integruojantis į darbo rinką po sportinės karjeros baigimo“, – teigė projekto vadovė doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė.

Aukšto meistriškumo sportininkai bei sportuojantys moksleiviai turėjo galimybę įgyti laiko valdymo, dvikryptės karjeros valdymo, asmeninio įvaizdžio kūrimo bei verslumo praktinių įgūdžių, kuriuos suteikė ne tik Lietuvos sporto universiteto (LSU) dėstytojai, bet ir žinomi Lietuvos sportininkai, tokie kaip Brigita Virbalytė-Dimšienė ir Ričardas Nekriošius, kurie dalijosi savo patirtimi ir žiniomis.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo siekiama padidinti sportininkų artimiausios aplinkos (tėvų, trenerių bei sporto organizacijų) suvokimą bei jų vaidmenų sportininkų dvikryptės karjeros siekime bei įgyvendinime. „Labai patiko, kaip lektorė I. Tilindienė perteikė visą parengtą medžiagą. Viskas buvo aišku ir suprantama, be „aukštų“ frazių ir „mandrių“ žodžių. Seminaras išsklaidė visas abejones, kurios dar buvo galvoje. Šį tą jau suspėjau pritaikyti“, „Su tokiais ar panašiais seminarais būtina supažindinti sporto mokyklas, klubus, sportuojančių vaikų tėvus“ – savo atsiliepimais dalijosi tėvai. Treneriai po mokymų irgi dalijosi savo patirtimi: „Labai naudingas ir įdomus seminaras“, „Daugiau tokių seminarų, mokymų ir tokios, aukštos klasės, savo dalyko profesionalų, dėstytojų“, „Daugiau panašių užsiėmimų, visada prisijungsiu“.

Projekto sėkmę lėmė ne teorinės informacijos pateikimas, bet praktinių įgūdžių suteikimas, kurie yra būtini siekiant sėkmingai planuoti ir plėtoti dvikryptę karjerą, juos pastiprinant per asmeninę konsultaciją su profesionalia karjeros konsultante. Šios konsultacijos leido sportininkams bei sportuojantiems moksleiviams sukurti savo asmeninį karjeros planą ir gauti atsakymus į rūpimus sporto ir studijų / darbo derinimo klausimus.

Svarbu paminėti, kad projektas neapsiribojo tik Kauno miestu, o buvo įgyvendintas septyniuose regionuose, užtikrinant, kad nauda pasiektų kuo platesnę auditoriją. Tikslinėse grupėse buvo ne tik pasiektas, bet ir viršytas nustatytas dalyvių skaičius, o tai rodo didelį projekto populiarumą bei šios srities informacijos ir mokymų poreikį.

Projekto tęstinumą užtikrins Lietuvos sporto universitetas, kuris ir toliau sieks didinti visuomenės žinomumą apie sportininkų dvikryptę karjerą ir jos svarbą, vykdys praktinius mokymus Lietuvoje bei užtikrins paramą LSU studijuojantiems ir dvikryptės karjeros siekiantiems aukšto sportinio meistriškumo sportininkams.

Šio projekto sėkmė ne tik prisideda prie sporto populiarinimo Lietuvoje, bet ir suteikia sportininkams galimybę geriau planuoti savo ateitį ir sėkmingai integruotis į visuomenę baigus sportinę karjerą. Šis projektas yra pavyzdys, kaip valstybė gali remti savo sportininkus ir prisidėti prie sėkmingos jų dvikryptės karjeros plėtros.

 

Kontaktai pasiteirauti
El. paštas komunikacija@lsu.lt
Tel. +370 690 09940