Pristatyti projekto „Studijas baigančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“ rezultatai

Lietuvos sporto universitete vykusiame renginyje buvo pristatyti projekto „Studijas baigančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“ rezultatai.

Šiame tyrime, kurį finansavo Švietimo ir mokslo ministerija, dalyvavo 1208 pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas baigiantieji studentai iš Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos sporto universiteto ir Vilniaus dailės akademijos. Buvo tiriamas jų pasitenkinimas studijomis.

Renginio metu buvo pristatyta ir lyginamoji analizė, kuri atlikta siekiant išsiaiškinti, kaip skiriasi studijas pradėjusių studentų ir studijas baigiančiųjų studentų samprata apie gerai besimokantį studentą ir studijų kokybę. Analizė apie studijas pradėjusių studentų sampratą, koks yra gerai besimokantis studentas jau atlikta 2016 metais vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Gerai besimokančio studento samprata: visuomenės informavimas, poveikis aukštajam mokslui ir suinteresuotų grupių sampratos analizė“.