Vyksta pagrindinis priėmimas į LSU bakalauro studijas

Vyksta bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Priėmimą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje iki liepos 24 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 31 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji į Lietuvos sporto universitetą (LSU) galės sudaryti tiek elektroniniu būdu (nuo liepos 31 d. 15 val.), tiek atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 9 val.) iki rugpjūčio 2 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 5  iki 8 d. 15 val. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 12 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji į LSU galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 12 d. 15 val.) arba atvykę į universitetą (nuo rugpjūčio 13 d. 8 val.) iki rugpjūčio 14 d. 16 val.

LSU siūlo specializuotas, sporto mokslu grįstas studijas ir tikisi, kad stojantiesiems bus patrauklios visos 6 bakalauro studijų programos: Treniravimo sistemos, Fizinis ugdymas ir sportas, Pratimai, mityba ir streso valdymas, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Sporto ir turizmo vadyba  ir Kineziterapija

Primename, kad 2024 m. stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Į LSU pirmosios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą. Jeigu stojama į universitetines studijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 36 balai).

Atkreipkite dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Daugiau informacijos apie studijas LSU: https://www.lsu.lt/studijos/
Išsami informacija apie bendrąjį priėmimą: www.lamabpo.lt

Kyla klausimų dėl priėmimo į LSU?
Skambinkite tel. 8 677 69495 arba rašykite el. p. priemimas@lsu.lt

Laukiame Jūsų Lietuvos sporto universitete!

Parengta pagal LAMA BPO ir LSU informaciją