Priėmimas 2022: būsimiesiems LSU pirmakursiams – 6 bakalauro studijų programos

Nuo birželio 1 d. vyksta bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Priėmimą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje iki liepos 25 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 29 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji į Lietuvos sporto universitetą (LSU) galės sudaryti tiek elektroniniu būdu (nuo liepos 29 d. 15 val.), tiek atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 9 val.) iki rugpjūčio 2 d. 17 val.

Nuo rugpjūčio 3 d. iki 5 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Šiuo laikotarpiu  numatytas ir motyvacijos vertinimas tiems, kurie jame nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 10 d. Studijų sutartis įstojusieji į LSU galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 10 d. 15 val.) arba atvykę į universitetą (nuo rugpjūčio 11 d. 8 val.) iki rugpjūčio 12 d. 17 val.

LSU siūlo specializuotas, sporto mokslu grįstas studijas ir tikisi, kad stojantiesiems bus patrauklios visos 6 bakalauro studijų programos: Treniravimo sistemos, Fizinis ugdymas ir sportas, Pratimai, mityba ir streso valdymas, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Sporto ir turizmo vadyba  ir Kineziterapija

Bendrojo priėmimo metu nuo birželio 13 d. iki liepos 23 d. nuotoliniu būdu vyks ir norinčiųjų stoti į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Kaip ir iki šiol, pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji. Taigi ketinantieji rinktis LSU Fizinio ugdymo ir sporto studijų programą informaciją apie motyvacijos vertinimą turėtų sekti www.lamabpo.lt.

Primename, kad 2022 m. stojantiesiems į aukštąsias mokyklas minimalieji reikalavimai nesikeičia. Kaip ir pernai, norint pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, abiturientai turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Kaip ir anksčiau, stojant į aukštąsias mokyklas bus skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 7.

Stojamojo balo kartelė valstybės finansuojamoms vietoms išlaikoma tokia pat, kaip pernai – minimalus konkursinis balas stojant į universitetus turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Daugiau informacijos apie studijas LSU: https://www.lsu.lt/studijos/
Išsami informacija apie bendrąjį priėmimą: www.lamabpo.lt

Kyla klausimų dėl priėmimo į LSU?
Skambinkite tel. 8 677 69495 arba rašykite el. p. priemimas@lsu.lt

Laukiame Jūsų Lietuvos sporto universitete!

Parengta pagal LAMA BPO ir LSU informaciją

Skip to content