Per projektus mokomės būti aktyvūs

Lietuvos sporto universiteto (LSU) koordinuojamo projekto Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances (Nordplus Horizontal NPHZ-2017/10130) vykdytojos, kartu su projekto partnere Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, dalyvavo įdomiame seminare. Trylika mokyklos pradinių klasių mokytojų, direktorė Dalia Lapėnienė ir trys LSU dėstytojos (R. Rutkauskaitė, R. Gruodytė-Račienė, K. Visagurskienė) gilinosi į Kinestetinio mokymo/si stiliaus taikymo pradiniame ugdyme subtilybes.

Seminarą vedė Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos Iveta Ambrulaitienė ir Irma Kelpšienė. Seminaro metu išbandyti kinestetinio mokymo metodai, kurie leidžia per fizinį žaidimą ir judesį mokiniams geriau įsisavinti mokymosi dalykus: matematiką, kalbą, gamtos mokslus ir kt. Šio seminaro metu įgytos žinios ir įgūdžiai padės Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinių klasių mokytojoms vykdyti veiklas, skatinančias vaikų fizinį aktyvumą. Visus mokslo metus LSU dėstytojai konsultuos pedagogus ir mokyklos vadovus, kaip kuo geriau pritaikyti mokyklos aplinką ir vidines erdves vaikų fiziniam aktyvumui didinti, bus dalijamasi Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances (NBLEMA) projekto šalių partnerių (Norvegijos, Estijos, Islandijos, Suomijos, Latvijos) patirtimi.

Dalyvavimas seminare – puikus pavyzdys, kaip gimsta projekto išvestinės veiklos ir glaudžiai plėtojasi švietimo bei mokslo srities sektorių bendradarbiavimo saitai. Vos savaitę anksčiau Islandijos universitete vykusio projekto organizacinio susitikimo metu buvo detaliai aptartos tarptautinės intensyvios studijų programos veiklos, planuojamos įgyvendinti š. m. spalio 7–10 d. mūsų Universitete ir keliose Kauno miesto mokyklose.

Projekto susitikimo akimirkos: https://bit.ly/2kHNwBz

Seminaro akimirkos: https://bit.ly/2kkuOQo