Pedagogams

SEMINARAI IR PASKAITOS, SKIRTI FIZINIO UGDYMO IR KITIEMS PEDAGOGAMS

Atkreipiame dėmesį, kad švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 gegužės 28 d. įsakymu Nr. 648 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“ pakeitė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles“. Šiuo pakeitimu atsisakyta nuostatos organizuoti ir vykdyti aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių pedagogų rengimo programas, struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą. Aukštosios mokyklos, įgyvendinančios akredituotas pedagogų rengimo programas, gali vykdyti ir kvalifikacijos plėtojimo ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas.

Pedagogų rengimo centrai ir aukštųjų mokyklų struktūriniai padaliniai, vykdantys pedagogų kvalifikacijos tobulinimą

*Suteikiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

** Seminarai  įtraukti į  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas: Praktiniai ir teoriniai fizinio ugdymo aspektai mokykloje(40 val.) ir Praktiniai ir teoriniai fizinio ugdymo aspektai pradinėse klasėse(40 val.)

2021 M. PIRMO PUSMEČIO TVARKARAŠTIS

Data Laikas Pavadinimas Lektoriai Val. skaičius* Kaina (Eur/ asmeniui) Daugiau informacijos
2021.03.16 15-19 val. Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: fizinis pajėgumas** Prof. dr. Arūnas Emeljanovas 4 20 įvyko
2021.03.23 15-19 val. Fizinio ugdymo pamokos pradiniame ugdyme nuotolinių būdu: fizinis pajėgumas** Prof. dr. Arūnas Emeljanovas 4 20 įvyko
2021.04.13 15-19 val. Pozityvaus kūno vaizdo stiprinimas fizinio ugdymo procese** prof. dr. Rasa Jankauskienė 4 20 įvyko
2021.04.20 16-19 val. Stresas. Kas tai? Kokios pagalbos galimybės? dr. Vinga Indriūnienė 3 15 ivyko
2021.05.11 (data perkelta iš 05.03) 15-19 val. Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo (pagal „M. Mosston Spectrum“)** doc.dr. Rita Gruodytė-Račienė 4 20 įvyko
2021.06.15 15-19 val. Kvėpavimo reikšmė mūsų gyvenime doc.dr. Simona Pajaujienė 4 20 įvyko
Perkeliamas į 2021 m. rudenį Beisbolas fizinio ugdymo pamokoje prof. dr. Sigitas Kamandulis, dr. Mantas Mickevičius 4 20 Bus paskelbta www.lsu.lt
2021 rugsėjo mėn. Vaikų su specialiais poreikiais įtraukimas į fizinio ugdymo pamokas** doc. dr. Vida Ostasevičienė / Aida Gaižauskienė 10 50 Bus paskelbta www.lsu.lt