Pedagogams

SEMINARAI IR PASKAITOS, SKIRTI FIZINIO UGDYMO IR KITIEMS PEDAGOGAMS

Atkreipiame dėmesį, kad švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 gegužės 28 d. įsakymu Nr. 648 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“ pakeitė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles“. Šiuo pakeitimu atsisakyta nuostatos organizuoti ir vykdyti aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių pedagogų rengimo programas, struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą. Aukštosios mokyklos, įgyvendinančios akredituotas pedagogų rengimo programas, gali vykdyti ir kvalifikacijos plėtojimo ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas.

Pedagogų rengimo centrai ir aukštųjų mokyklų struktūriniai padaliniai, vykdantys pedagogų kvalifikacijos tobulinimą

*Suteikiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

*** Seminarai  įtraukti į  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas AIKOS registre

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos:

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa_ikimokyklinis ugdymas_2022

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa_pradiniam ugdymui_2022

Fizinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa_2022

Data Laikas Pavadinimas Lektoriai Val. skaičius* Kaina (Eur/ asmeniui) Daugiau informacijos
Informacija apie seminarus ir mokymus bus atnaujinta 2023 m. rugsėjo mėn.