Nuotolinių sporto studijų diegimas Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete, Nr. 2022-K-025

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis

Nuotolinių sporto studijų diegimas Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete
Projekto numeris Nr. 2022-K-025
Trukmė 2023 03 13 – 2024 06 13
Projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas
Projekto partneriai Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitetas
Projekto programa / priemonė / veikla Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas / Parama Uzbekistano švietimo sistemos stiprinimui skaitmeninimo srityje
Projekto apibūdinimas Projekto tikslas – perteikti LSU gerąją patirtį organizuojant ir vykdant nuotolines sporto studijas Uzbekistano Kūno kultūros ir sporto universitetui (toliau – UKKSU). Pagrindinis projekto siekinys – teorinių žinių ir praktinių nuotolinių studijų vykdymo įgūdžių turintys UKKSU Dvikovių sporto šakų fakulteto dėstytojai bei parengtas nuotolinis sporto studijų modulis.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, UKKSU planuoja plėsti nuotoliniu būdu dėstomų modulių skaičių, padedant LSU ekspertams ir perkeliant turimą patirtį į kitas studijų programas. Nuotolinių studijų organizavimas Uzbekistano aukštojo mokslo sistemoje yra viena iš prioritetinių sričių, o atsižvelgiant į projekto partnerio Uzbekistane tikslinę grupę – studijuojančius sportininkus ir jų sportinės veiklos ypatumus, taip pat siekiant nuotolinėmis studijomis prisidėti prie ES Rekomendacijų dėl sportininkų dvikryptės karjeros įgyvendinimo, šio projekto poveikis ir tęstinumas yra reikšmingas tikslinės grupės teisių užtikrinimo perspektyvoje, t. y. padidinant jų prieigą prie aukštojo mokslo. Taip pat nuotolinių sporto studijų metu UKKSU studentai sustiprins turimas IT kompetencijas bei gebės naudotis naujausiomis nuotolinio mokymosi platformomis.

Kontaktinis asmuo Inga Staškevičiūtė-Butienė, el. p. inga.staskeviciute-butiene@lsu.lt
Projekto naujienos