Nuotoliniai įvadiniai bibliotekos mokymai pirmakursiams

Kviečiame išklausyti nuotolinius įvadinius bibliotekos mokymus, skirtus pirmo kurso studentams.

Trumpai susipažinsite su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis, išmoksite naudotis elektroniniu katalogu (paieška, leidinio užsakymas, leidinio pratęsimas).

Mokymai vyks

2021 m. rugsėjo 13 – 17 d.

14.00 val.

Mokymų trukmė iki 15 min.

Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams  (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).

Prisijungimai:

13 diena: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631187767099?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

14 diena: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631187952574?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

15 diena: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631188075276?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

16 diena: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631188195297?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

17 diena: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631188266387?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d