Nuotoliniai bibliotekos mokymai pirmakursiams

PIRMAKURSIŲ DĖMESIUI !

Dar savaitei pratęsiame nuotolinius įvadinius mokymus pirmo kurso studentams.

Trumpai susipažinsite su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis, išmoksite naudotis elektroniniu katalogu (paieška, leidinio užsakymas, leidinio pratęsimas).

Mokymai vyks

2021 m. rugsėjo 20 – 24 d.

14.00 val.

Mokymų trukmė iki 15 min.

Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams  (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).

Prisijungimai:

Rugsėjo 20 d.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631871728183?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

Rugsėjo 21 d.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631871756289?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

Rugsėjo 22 d.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631871779517?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

Rugsėjo 23 d.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631871802804?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d

Rugsėjo 24 d.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa576dc8ead174e4797329948f4d32a09%40thread.tacv2/1631871824022?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%229b97df5b-0ebb-42d4-97f4-1d38cd0ffec6%22%7d