Nuotoliniai bibliotekos mokymai lapkričio mėn.

2020 m. LAPKRIČIO mėn. LSU BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLANAS 

Kaip atlikti paiešką LSU Virtualioje bibliotekoje
Lapkričio 5, 17 d. 15.30 val.

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose.

LSU prenumeruojamos duomenų bazės
Lapkričio 12, 26 d. 15.30 val.

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks
Lapkričio 10, 24 d. 15.30 val.

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

LSU prenumeruojami elektroniniai žurnalai
Lapkričio 19 d. 15.30 val.

Supažindiname su šiuo metu prenumeruojamais 5 elektroniniais žurnalais, jų visateksčiu archyvu bei universiteto leidžiamais elektroniniais žurnalais.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.
Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).
Informacija teikiama el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt