Nuotoliniai bibliotekos mokymai kovo mėn.

KOVO mėn. LSU BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLANAS 

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP)paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse

Kovo 04, 18 d. 15.30 val.

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų.

Laikinos prieigos duomenų bazių pristatymas

Kovo 09, 23 d. 15.30 val.

Pristatysime šiuo metu testuojamas duomenų bazes: Bentham Science Journals and eBooks, Central & Eastern European Academic Source (per EBSCO Publishing), Behavioural Science and Education eBooks (per „Taylor & Francis“ ).

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks

Kovo 16 d. 15.30 val.

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

Paieška LSU prenumeruojamuose elektroniniuose ištekliuose

Kovo 25 d. 15.30 val.

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).

Informacija teikiama el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt