Nuotoliniai bibliotekos mokymai gruodžio mėn.

2020 m. GRUODŽIO mėn. LSU BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLANAS 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks
Gruodžio 01, 15 d. 15.30 val.
Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

Informacijos paieška LSU Virtualioje bibliotekoje
Gruodžio 03, 10 d. 15.30 val.
LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose.

LSU prenumeruojamos elektroninės knygos
Gruodžio 08, 17 d. 15.30 val.
Susipažinsite su šiuo metu prenumeruojamomis elektroninių knygų kolekcijomis, taip pat su įsigytomis neterminuotam naudojimui  bei Universiteto leidžiamomis elektroninėmis knygomis.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.
Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).
Informacija teikiama el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt