Nuotoliniai bibliotekos mokymai gegužės mėn.

2021 m. Gegužės mėn. LSU BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLANAS 

Laikinos prieigos duomenų bazių pristatymas

Gegužės 05, 25  d. 15.30 val.

Pristatysime šiuo metu laikinai testuojamas 3 Wolters Kluwer leidėjų Health Library elektroninių knygų kolekcijas: Exercise Science, Occupational Therapy ir Physical Therapy. Kolekcijose rasite ne tik vadovėlius, bet ir daug vaizdo bei garso mokomosios medžiagos, žinių patikros priemones ir kt.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks

Gegužės 11, 20 d. 15.30 val.

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP)paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse

Gegužės 13, 27 d. 15.30 val.

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų.

Paieška LSU Virtualioje bibliotekoje

Gegužės 18 d. 15.30 val.

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose, vienu metu.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).

Informacija teikiama el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt