Nuo 2024 metų rudens – permainos fizinio aktyvumo ir sporto specialistams

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. fizinio aktyvumo ir sporto specialistų laukia permainos. Tiesa, ne visus jos palies. Vis dėlto neturintiems tinkamo išsilavinimo reikėtų suskubti.

„Nuo 2019 metų sausio 1 dienos įsigaliojusio Sporto įstatymo 11 straipsnyje apibrėžta, kad teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais gali asmuo, įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją“, – sako Lietuvos sporto universiteto (LSU) Žinių ir inovacijų perdavimo departamento vadovė Aida Vengalė.

Departamento vadovė primena, kad dar 2018 m. Seimo priimtame Sporto įstatyme apibrėžiama, kad „Asmenys, įgiję fizinio aktyvumo ar sporto specialisto statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo, tačiau neatitinkantys šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo fizinio aktyvumo ar sporto specialistams keliamų reikalavimų, turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d. Po šios datos teisė dirbti prarandama“.

„Tam, kad Lietuvos žmonės būtų pakankamai fiziškai aktyvūs ir sveiki, o mūsų šalies sportininkai galėtų pasiekti aukščiausių sportinių rezultatų, būtina turėti kompetentingus trenerius bei fizinio aktyvumo specialistus. Reikalavimai šiuolaikiniam treneriui yra labai aukšti. Reikia kompetentingų psichologijos, pedagogikos, medicinos, traumų prevencijos, informacinių technologijų ir kitų sričių žinių. Tad trenerį reikia rengti nuosekliai, kryptingai, koncentruotai, remiantis šiuolaikinio mokslo pasiekimais ir aukščiausio lygio praktika“, – teigia  LSU rektorė Diana Rėklaitienė.

Pasak jos, LSU yra sukaupęs ilgametę patirtį rengiant trenerius, tiriant sportininkus, čia yra sutelktas didžiausias sporto srities specialistų, lektorių potencialas, veikia Sporto mokslo ir inovacijų institutas, buriantis sporto mokslininkus ir doktorantus, kurie daug metų kryptingai dirba sporto srityje.

„Tiek pasiekimų, tiek laisvalaikio sporto treneriai geriausiai gali būti parengti sporto krypties studijas vykdančiuose universitetuose. Čia galima rinktis bakalauro ir magistro programas ar trumpesnės trukmės mokymus“, – sako LSU rektorė D. Rėklaitienė.

Nelaukdami kitų metų permainų, fizinio aktyvumo ir aukšto miestriškumo specialistai renkasi kursus ar studijas Lietuvos sporto universitete. Ypač aktyvūs yra fizinio aktyvumo specialistai. 2020 m. mokėsi 9, 2021 m. – 18, o 2023 m. mokymuose dalyvauja jau 36 asmenys.

Panaši situacija ir su aukšto meistriškumo sporto specialistais (sporto šakos treneriais), kurie irgi aktyviai renkasi mokymus, tad kasmet apsisprendusiųjų įgyti reikiamą kvalifikaciją skaičius didėja. 2020 m. mokėsi 14, 2022 m. – 19, o 2023 m. – 28 specialistai.

Žinių ir inovacijų perdavimo departamento vadovė kviečia nedelsti ir registruotis į Jums tinkamą mokymų programą jau nuo šių metų rugsėjo 5 dienos.

„Lietuvos sporto universitete vykdomos sporto specialistų ir instruktorių mokymų programos yra parengtos pagal akredituotas Universiteto studijų programas, kuriose dėsto aukštos kvalifikacijos LSU specialistai. Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas šiuo metu yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, kurios išduoti mokymų baigimo pažymėjimai suteikia teisę vykdyti sporto specialisto, sporto šakos trenerio, veiklą“, – teigia A. Vengalė.

Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas nuolat sulaukia užklausų apie specialistų mokymų programas ir iš asmenų, kurie yra įgiję ne sporto srities aukštąjį išsimokslinimą, tačiau norėtų persikvalifikuoti bei užsiimti mėgstama veikla. Pasak A. Vengalės, matyt, visuomenė pagaliau supranta, kad norint tapti geru specialistu reikalingos kokybiškos, mokslu bei praktika grįstos žinios. Jas perteikti gali tik LSU specialistai.

Daugiau informacijos apie Lietuvos sporto universiteto mokymus: https://www.lsu.lt/mokymai/

Sporto įstatymą rasite:
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr