Nemažas būrys LKKA dėstytojų, magistrantų, doktorantų susirinko į LKKA rektoriaus prof. A. Skurvydo paskaitą – seminarą, kurioje buvo pristatomos tyrimo krypties „Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija“ strategines gairės.

Nemažas būrys LKKA dėstytojų, magistrantų, doktorantų susirinko į LKKA rektoriaus prof. A. Skurvydo paskaitą – seminarą, kurioje buvo pristatomos tyrimo krypties "Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija" strategines gairės. Profesorius, kaip visuomet, labai vaizdžiai ir įtikinamai pristatė medžiagą, paminėjo darbo krypčių vadovus, paragino dėstytojus, mokslo darbuotojus burtis į mokslines grupes ir tęsti ar pradėti mokslinius tyrimus kiekvienoje darbo grupėje,  esant reikalui, kooperuotis. Rektorius, paminėjo, kad darbo grupių vadovai turės pristatyti  mokslinių grupių darbo planus, tyrimo uždavinius, o kiekvienais metais – atsiskaityti akademijos bendruomenei kas nuveikta per metus. Rektorius paragino, jau esančias darbo grupes, tikslingiau vykdyti tyrinėjimus, gautus duomenis spausdinti tarptautiniuose žurnaluose. Nebuvo pamirštas ir studentų vaidmuo  jų indėlis vykdant mokslinius tyrimus, rašant mokslinius tiriamuosius darbus.

Baigiantis paskaitai buvo nutarta, kad panašius seminarus reikia rengti kiekvieną savaitę, o tokių paskaitų-seminarų diena  būtų ketvirtadienis, 16val.  Tai tiko visiems susirinkusiems.

Po paskaitos LKKA dėstytojai, mokslininkai buvo kviečiami diskutuoti. Šį kartą diskusijose pasisakė doc. B. Statkevičienė ir supažindino su  studentų mokslinės draugijos veikla, paminėjo, kad į Lietuvos mokslų akademijos organizuojamą universitetų studentų mokslinių darbų konkursą išsiųsti 3 LKKA studentų darbai. Docentė  kalbėjo ir apie antropometrijos metodų taikymą tiriant  įvairaus amžiaus grupių sportininkus ir  ne sportininkus, vykdant tyrimus žmonių senėjimo srityje.