Naujų bazių testavimas

Bibliotekai suteikta dviejų mėn. laikina prieiga prie EBSCOhost platformoje esančių naujų duomenų bazių:

CINAHL Ultimate ir MEDLINE Ultimate

iki 2022m. lapkričio mėn. 15 d.

 CINAHL Ultimate yra pati išsamiausia duomenų bazė slaugos ir susijusių sveikatos tyrimų srityje. Ji apima tokias sritis kaip: slauga, biomedicina, bibliotekininkystė sveikatos mokslų srityje, alternatyvioji medicina ir dar 17 sričių, susijusių su sveikatos mokslais. Duomenų bazėje indeksuojama daugiau nei 5500 žurnalų, iš kurių daugiau nei 1800 yra pilnateksčiai.

MEDLINE Ultimate siūlo prieigą medicinos specialistams, studentams ir mokslininkams prie įrodymais pagrįsto ir recenzuojamo viso teksto turinio iš geriausių biomedicinos žurnalų. Duomenų bazė suteikia prieigą prie daugiau nei 2800 pilnateksčių žurnalų. MEDLINE Ultimate yra autoritetingas medicinos literatūros tyrimų įrankis ir suteikia prieigą prie medicininės informacijos bendrosios medicinos, sveikatos, farmakologijos, neurologijos, molekulinės biologijos, genetikos, genomikos, histologijos, mikrobiologijos ir daugelio kitų medicinos mokslo sričių.

LSU tinkle jungtis per Bibliotekos puslapį

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/laikinos-priegos-duomenu-bazes/ .

Iš namų kompiuterių jungtis per nuotolinės prieigos programą EZproxy.