Naujoji LSU Tarybos narė – Samanta Pronckutė

Vadovaudamasis LR mokslo ir studijų įstatymo ( TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555) 27 str. 3 d. ir 6 d. ir Lietuvos sporto universiteto statuto (Valstybės žinios, 2012-11-03, Nr. 127-6399) 26 p. skelbiu Samantą Pronckutę LSU Tarybos nare.

Senato pirmininkas doc. dr. Vidas Bružas

LSU tarybos narė Samanta Pronckutė