Naujas vadovėlis „Fizinio ugdymo psichologija“ – ir saviugdai, ir studijoms

„Daugelis skirtingų fizinio ugdymo psichologijos programų Europoje gerokai patobulėjo per pastaruosius du šio amžiaus dešimtmečius. Tad remiantis šiuolaikinio mokslo pasiekimais, vyraujančiomis europinėmis ir pasaulinėmis fizinio ugdymo psichologijos idėjomis ir tendencijomis reikėjo naujai pažvelgti į fizinio ugdymo psichologijos kaip mokslo objektą ir uždavinius. Mano nuomone, šis vadovėlis skirtas užpildyti tam tikras spragas fizinio ugdymo psichologijos moksle Knygoje galima rasti naujausių fizinio ugdymo psichologijos žinių ir praktinių rekomendacijų, kaip pasinaudoti fizinio ugdymo psichologijos dėsningumais“, – teigia naujo vadovėlio „Fizinio ugdymo psichologija“ autorius Lietuvos sporto universiteto (LSU) profesorius Romualdas Malinauskas.

Vadovėlis bus naudingas psichologijos dėstytojams, sporto mokslo atstovams. Ši knyga bus naudinga fizinio ugdymo mokytojams, mokiniams, fizinio ugdymo programų specialistams, universitetų studentams, fizinio ugdymo studijų programų studentams, psichologams, treneriams. Knyga gali būti naudinga tėvams ir suinteresuotiems asmenims, siekiantiems geriau suprasti fizinio ugdymo svarbą vaikų sveikatai. Vadovėlyje analizuojama geriausių Europos ir JAV mokslininkų darbų patirtis, be to, ieškoma pusiausvyros tarp teorijos ir praktikos.

Šis vadovėlis pirmiausiai skirtas LSU Sporto edukologijos ir Kūno kultūros studijų programų magistrantams, taip pat studentams, studijuojantiems fizinio ugdymo psichologiją, bei fizinio ugdymo ir sporto specialistams. Ši knyga yra pirma lietuviška knyga, iš kurios galima pasisemti fizinio ugdymo psichologijos žinių.

Vadovėlis yra suskirstytas į skyrius, kad studijuojančiajam pateiktą medžiagą būtų lengviau suvokti. Knygoje daug dėmesio skiriama fizinio ugdymo psichologijos tyrimo metodologijai, fizinio krūvio ir psichikos sveikatos sąsajų apibūdinimui, motyvacijos fiziniam aktyvumui stiprinimo tyrimams, naujausių mokymo metodų, skirtų palankiam motyvaciniam klimatui kurti, analizei, teigiamo savęs vertinimo per fizinio ugdymo pamokas ugdymui, savaveiksmiškumo ir fizinio ugdymo sąsajų analizei, ugdytojų ir ugdytinių socialinės sąveikos ypatumams, fizinio ugdymo mokytojo psichologijai.

Vadovėlyje nurodomi kiekvieno skyriaus pedagoginiai tikslai. Šie tikslai gali būti skirtingi: vienais atvejais studentui keliamas uždavinys išmokti tam tikras sąvokas, kitais – suvokti tam tikrus psichologinius dėsningumus. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami savikontrolės klausimai, kurie padės geriau įsisąmoninti pateiktą medžiagą, pasigilinti į problemas, kurios nėra vienareikšmiškai išspręstos. Norintieji praplėsti bei pagilinti savo žinias vadovėlio pabaigoje ras literatūros sąrašą. Medžiaga vadovėlyje pateikiama selektyviai: vadovėlį lyginant su užsienietiškais analogais, nesunku pastebėti, kad jame atsisakoma antraplanių temų, taigi studentai nebus apkraunami detalėmis ir galės susitelkti ties esminiais dalykais. Taigi dėl tokio medžiagos turinio pateikimo vadovėliu bus galima naudotis tiek saviugdai, tiek ir universitetinių studijų metu, nes vadovėlio turinys yra suderintas su LSU dėstomo modulio Sporto ir fizinio ugdymo psichologija programa.