Nacionalinėje sveikatos taryboje – ir LSU rektorė D. Rėklaitienė

Džiugi žinia – nuo šio rudens Nacionalinėje sveikatos taryboje dirba ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė.

LR Seimo 2021 m. rugsėjo 30 d. patvirtintą naujos sudėties Nacionalinę sveikatos tarybą sudaro 15 narių: 3 atstovai iš savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų; 6 – iš mokslo ir studijų institucijų, nerengiančių sveikatos priežiūros specialistų, ir asociacijų, vienijančių mokslininkus; 3 – iš asociacijų, vienijančių sveikatinimo veiklos srities asmenis; 3 – iš mokslo ir studijų institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus.

„Džiaugiuosi, kad Taryboje bus ir sveikatingumo sektoriaus atstovų. Tikimės, kad galėsime pasidalyti ne tik sukaupta patirtimi, bet ir pasiūlysime idėjų, kaip gerinti visuomenės sveikatą“, – teigė LSU rektorė.

Spalio 6 d. vykusiame pirmame naujos Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje buvo renkamas kandidatas į šios Tarybos pirmininko pareigas. Nutarta LR Seimo pirmininkei teikti prof. habil. dr. Algirdo Utkaus kandidatūrą į Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pareigas.

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta LR Seimo 1998 m. birželio 16 d. ir ši veikla tęsiama iki šiol.

Šios Tarybos strateginis tikslas – suderinant valstybės, savivaldybių, mokslininkų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės veiksmus, prisidėti formuojant efektyvią sveikatos politiką, vertinti jos praktinį įgyvendinimą bei, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas, siekti geresnės Lietuvos gyventojų sveikatos.