Mokymai bibliotekoje kovo mėn.

 

2020 m. kovo mėn. LSU bibliotekos mokymų planas

 

Mokymų tema Tikslinė grupė Data Laikas Vieta
Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP)

paieška Clarivate Analytics, Scopus DB

 

Visi

pageidaujantys

Kovo  03 d.

Kovo 12 d.

Kovo 19 d.

 Kovo  24 d.

 

11 val.

11 val.

14 val.

 11 val.

 

Grupinio darbo skaitykloje

( I a.)

 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks

 

Visi

pageidaujantys

 

 Kovo 05 d.

 

 Kovo 17 d.

 

11 val.

 

14 val.

 

Grupinio darbo skaitykloje

( I a.)

 

Paieška LSU Virtualioje Bibliotekoje

 

 

Visi

pageidaujantys

 

 Kovo 12 d.

 

 Kovo 26 d.

 

14 val.

 

11 val.

 

Grupinio darbo skaitykloje

( I a.)

 

Prenumeruojamų elektroninių žurnalų pristatymas Visi

pageidaujantys

 

Kovo 10 d.

 

11 val.

 

Grupinio darbo skaitykloje

( I a.)

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Esant studentų ir dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai tinkamu laiku.

Informacija teikiama tel. 302641, 208 (vidaus), el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt