MOKYMAI BIBLIOTEKOJE GRUODŽIO 11, 12, 13 D.

Gruodžio 11 d. 15.30  val. kviečiame visus pageidaujančius į mokymus

„Informacijos paieška LSU prenumeruojamuose  elektroniniuose ištekliuose“.

Gruodžio 12 d. 11  val. kviečiame visus pageidaujančius į mokymus

„Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks“.

Gruodžio 12 d. 14  val. kviečiame visus pageidaujančius į mokymus

„Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus  duomenų bazėse“.

Gruodžio 13 d. 15.30  val. kviečiame visus pageidaujančius  į mokymus

„Bibliotekos informacinė sistema (LSU katalogas ir Virtuali biblioteka)“.

Laukiame Jūsų Bibliotekos pirmojo aukšto Grupinio darbo skaitykloje.

Mokymų trukmė – apie 30 min. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai.