Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 2023

SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS

MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas
doc. dr. Aurelijus Kazys ZUOZA, LSU (Lietuva)
Nariai:
prof. dr. Diana RĖKLAITIENĖ, LSU (Lietuva)
prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS, LSU (Lietuva)
doc. dr. Gediminas MAMKUS, LSU (Lietuva)
prof. habil. dr. Jonas PODERYS, LSU (Lietuva)
prof. habil. dr. Antanas SKARBALIUS, LSU (Lietuva)
prof. dr. Oron LEVIN, LSU (Lietuva)
prof. dr. Vilija Bitė FOMINIENĖ, LSU (Lietuva)
prof. Saulius ŠUKYS, LSU (Lietuva)
prof. dr. Sergio LARA-BERCIAL, Lidso Beketo universitetas (Jungtinė Karalystė)
prof. Damir SEKULIČ, Splito universitetas (Kroatija)
prof. Miguel Angel GOMEZ RUANO, Madrido politechnikos universitetas (Ispanija)
doc. Ilona TILINDIENĖ, LSU (Lietuva)
doc. dr. Mantas MICKEVIČIUS, LSU (Lietuva)
doc. dr. Jūratė POŽĖRIENĖ, LSU (Lietuva)
doc. dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ, LSU (Lietuva)
doc. dr. Rima SOLIANIK, LSU (Lietuva)
doc. dr. Viktoras ŠILINSKAS, LSU (Lietuva)
doc. dr. Zoran MILANOVIČ, Nišo universitetas (Serbija)
doc. dr. Kelly Evans GRIESHABER, Denverio metropoliteno valstijos universitetas (JAV)
doc. dr. Thomas BREDAHL, Pietų Danijos universitetas (Danija)
dr. Inga LUKONAITIENĖ, LSU (Lietuva)

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkas
doc. dr. Aurelijus Kazys ZUOZA
Nariai:
doc. dr. Alfonsas BULIUOLIS
prof. dr. Edmundas JASINSKAS
doc. dr. Kristina BRADAUSKIENĖ
dr. Margarita DROZDOVA-STATKEVIČIENĖ
dokt. Silvija BAUBONYTĖ
Saulius KAVALIAUSKAS
dr. Justė KNATAUSKAITĖ
Saulius KREIVAITIS
Žilvinas SLAUSKIS
Kęstutis PUŽAS
magistrantė Greta FOLMER
studentas Matas PETRAUSKIS

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, Kaunas

10.00–10.15 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS, 215 aud., Centriniai rūmai
Įžanginis žodis ir konferencijos dalyvių sveikinimas

10.15–13.15 PLENARINIAI PRANEŠIMAI (lietuvių k.)

Moderatoriai: Rima Solianik, Mantas Mickevičius

PRANEŠĖJAI

10.15–10.45 Sandrija Čapkauskienė, „Omega-3 riebalų rūgštys sportuojant – ar jos vienodai naudingos atletams ir mėgėjams?”

10.50–11.20 Nerijus Masiulis, „Kodėl svarbu treniruoti raumenų jėgą” 

11.20–11.40 Kavos pertrauka

11.40–12.10 Aistė Žemaitytė

12.15–12.45 Kristina Zaičenkovienė 

12.45–13.45 Pietūs

13.45–15.30 Praktinės dirbtuvės (lietuvių k.)

  1. Kaip komunikuoti kad būtum pastebėtas (dirbantiems sporto sektoriuje). Dirbtuves ves doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė.
  2. Kaip „įdarbinti” sporte įgytus įgūdžius. Dirbtuves ves prof. dr. Irena Valantinė.

13.45–17.00 Darbas sekcijose (lietuvių ir anglų k.)

 

Konferencijos kryptys
Olimpinis švietimas
Sportininkų rengimasis olimpinėms žaidynėms
Sportininkų treniravimo sistemos, rengimo technologijos ir valdymas
Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata
Laisvalaikio sportas, sportinis turizmas, rekreacija
Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai
Sporto fiziologija ir genetika, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija
Sporto vadyba, ekonomika ir teisė
Šiuolaikinių IT ir kitų technologijų taikymas sporte
Taikomoji fizinė veikla ir paralimpinis sportas

REIKALAVIMAI TEZĖMS

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas:
– įvadas,
– darbo tikslas,
– tyrimo metodai ir organizavimas,
– rezultatai,
– išvados,
– literatūra.

Tezių apimtis – iki vieno A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas „MS Word“ programa, viengubuoju intervalu, „Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas – didžiosiomis raidėmis, paryškintas, apačioje – paryškinti rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas lygiuojami kairėje, tekstas – į abi puses. Visos paraštės: (viršutinė, apatinė, kairė ir dešinė) – 2 cm (e.tezių maketas).

Tezių pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 10 d. (imtinai)

Tezės bus publikuojamos konferencijos leidinyje, turinčiame tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus priimamos ir publikuojamos.

REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS

Straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ mokslo straipsniams keliamus reikalavimus (https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/about/submissions#authorGuidelines). Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Straipsniai spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje „Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.

Straipsnių pateikimo terminas – 2024 m. sausio 30 d.

Reglamentas:
Pranešimai – 10 min.
Diskusijos – 5 min.

Atsakingas asmuo
Mokslinio komiteto pirmininkas
Aurelijus Kazys Zuoza
El. p. margarita.statkeviciene@lsu.lt

Konferencijos pranešėjai privalo užpildyti registracijos formą (norint užpildyti šią formą ir pateikti tezes, reikia būti prisijungus prie Google paskyros).

PRANEŠĖJŲ REGISTRACIJOS FORMA
Pranešėjų registracija vyksta iki 2023 m. lapkričio 10 d.

KONFERENCIJOS KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJOS FORMA
Klausytojų registracija vyks iki 2023 m. gruodžio 13 d.

Norintiesiems gauti konferencijos klausytojo pažymėjimą – mokestis 10 EUR.
Mokėjimo informacija:
Bankas: SEB BANKAS
Gavėjas: LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS
Sąskaitos numeris: LT04 7044 0600 0332 5574
Svarbu: mokėjimo paskirtyje nurodyti „LSU konferencija 2023”

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu sportconference@lsu.lt