TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 2019 M. GEGUŽĖS 9-10 D.

 

KVIETIMAS
MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
2019 m. gegužės 9-10 d.

Programa-2019-May-9-10

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Turizmo verslas globalizacijos kontekste;
  • Sporto vadybos aktualijos;
  • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje;
  • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste;
  • Technologijos – inovacijos, studijos, verslas;
  • Informacinių technologijų taikymas studijų procese.

Konferencijos vieta – Lietuvos sporto universitetas, Perkūno alėja 3a, Kaunas.

Skaitantiems pranešimus dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Dalyviams – klausytojams konferencijos mokestis – 5 EUR. Studentams – 2 EUR.

Svarbios datos:
Iki  2019 m. balandžio 23 d. užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą ir pateikti tezes el. paštu: lsumk.konferencija@lsu.lt
2019 m. gegužės 9-10 d. konferencija
Iki  2019 m. gegužės 9  d. pateikti straipsnius el.paštu:  lsumk.konferencija@lsu.lt
KONFERENCIJOS KALBOS: lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS 12 Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė) 10 Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas i kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis) 10 Kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių) 10 Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių) 10 Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių 9 Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

  1. Jasinskas, E., Štreimikienė, D.,Švagždienė, B., Simanavičius, A.(2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.
  2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje. Reikalavimai pateikiama nuoroda:  https://journals.lsu.lt/laisvalaikio-tyrimai/about/submissions.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

STRAIPSNIO PAVADINIMAS 14 Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė) 12 Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis) 12 Kursyvas,  centruota
Anotacija. Anotacijos tekstas (Pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados, iki 200 žodžių) 10 Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių) 10 Normalus
Teksto skyrių pavadinimai 12 Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas 12 Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai 10 Normalus,  centruota
Lentelių ir paveikslų tekstas 10 Normalus
Literatūros sąrašas 10 Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

Išsamesnė informacija teikiama el. Paštu:
lsumk.konferencija@lsu.lt
ingrida.grigaliunaite@lsu.lt
Tel.  +370 37 302662

Tinkalpis: https://www.lsu.lt/Konferencija2019