LSU vadovų bei ŠMSM atstovų susitikime – diskusijos nuo sportininkų dvikryptės karjeros galimybių iki gerojo valdymo principų taikymo sporto srityje

LSU

Ar reikia koreguoti Kūno kultūros ir sporto įstatymą? Kaip suteikti galimybę didelio meistriškumo sportininkams siekti dvikryptės karjeros? Kokius gerojo valdymo principus sporto srityje turime įgyvendinti? Šiuos bei kitus klausimus Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė kartu su sporto ir partnerystės prorektoriumi Vidu Bružu aptarė susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovais – viceministru Linu Obcarsku, sporto grupės vadovu Rolandu Zuoza ir šios grupės specialistais.

Šiuo metu daug dėmesio skiriama LR Vyriausybės nuostatų įgyvendinimo planui, o sporto ir sveikatinimo srityse iššūkių išties nemažai. Pasak ministerijos vadovų, dokumente numatyti Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimai; Kompetencijų centro, kuris teiks metodinę pagalbą sporto šakų federacijoms ir padės diegti gerojo valdymo principus, steigimas; sistemos, įveiklinančios sporto medicinos ir mokslo pasiekimus rengiant didelio meistriškumo sportininkus, sukūrimas; didelio meistriškumo sportininkų pamainos rengimo užtikrinimas bei sportininkų dvikryptės karjeros modelio sukūrimas; sporto gimnazijų, sporto klasių steigimo plėtros plano rengimas bei įgyvendinimas ir kiti aktualūs klausimai.

„Džiaugiuosi, kad ministerijos vadovai vertina Lietuvos sporto universiteto bendruomenės sukauptą patirtį ir žinias bei kviečia aktyviai dalyvauti ieškant geriausių sprendimų. Lietuvos sporto universitetas jau ne vienus metus savo veikla atspindi tai, ko siekiama LR Vyriausybės nuostatų įgyvendinimo  plane“, – teigė LSU rektorė.

Nuo rudens LSU veikia Nacionalinis sportininkų dvikryptės karjeros centras, kuris padeda įvairaus amžiaus sportininkams iš visos šalies planuoti individualią karjerą ir pasirengti darbui baigus sportuoti.

Pasak LSU rektorės, jau dabar galime teikti naujausias žinias, jei būtų kuriamas Kompetencijų centras. LSU sukaupė didelę patirtį analizuodamas šalies sporto organizacijų ir federacijų valdymo ypatumus. Universitete vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai, domimasi kitų šalių sporto organizacijų valdymu, lyginama su Lietuvos sporto organizacijų ir federacijų veikla, o žiniomis LSU dėstytojai dalijasi universiteto organizuojamuose seminaruose, mokymuose bei konferencijose.

„LSU gali prisidėti kuriant sistemą, įveiklinančią sporto medicinos ir mokslo pasiekimus rengiant didelio meistriškumo sportininkus. Neabejoju, kad universiteto mobili sportininkų testavimo laboratorija ir joje dirbantys mokslininkai padės įgyvendinti šiuos tikslus. Glaudus ryšys mus sieja su sporto mokyklomis, gimnazijomis ir centrais, tad galime dalytis žiniomis, kaip parengti ir įgyvendinti sporto gimnazijų, sporto klasių steigimo plėtros planą“, – sakė D. Rėklaitienė.

LSU rektorės teigimu, tai tik keli darbai, kuriuos galima nuveikti kartu. „Planuojame ir toliau aktyviai bendradarbiauti bei dalytis žiniomis su sporto ir sveikatinimo sričių politikos formuotojais. Neabejoju, kartu galime pasiekti, kad šios sritys taptų visos valstybės prioritetu“ , – kalbėjo LSU rektorė.