LSU tyrėjai – tarptautiniame jaunimo įtraukimo per sportinę veiklą projekte

Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovai Kaune surengė Erasmus+ projekto „PlayIn“ partnerių įvadinį susitikimą.

„PlayIn“ – tai Europos Sąjungos finansuojamas 2 metų projektas, skirtas jaunimo socialinei ir profesinei įtraukčiai per sportinę veiklą. Projekto tikslas – stiprinti sporto organizacijų, ypač tų, kurios tiesiogiai susijusios su pažeidžiamais jaunais žmonėmis, gebėjimus, kad galėtų geriau remti šių žmonių profesinę ir socialinę integraciją.

„PlayIn“ projekto metu bus sukurti 3 pagrindiniai įrankiai: mokomosios gairės savanoriams, sporto organizacijoms skirtas įrankių rinkinys ir internetinė ženklinimo platforma. Mokomosios gairės savanoriams sporto organizacijose – kad jaunimui būtų teikiama informacija apie savęs vertinimą ir įgūdžių bei žinių, įgytų per jų patirtį, pripažinimą. Sporto organizacijoms skirtas įrankių rinkinys padės joms priimti ir tinkamai nukreipti jaunus paramos gavėjus ir taip remti jų socialinę bei profesinę įtrauktį. Internetinė ženklinimo platforma identifikuos ir skatins projektus, skirtus paremti socialinę ir profesinę įtrauktį per sportą visame pasaulyje.

Projekto organizatorius – FACE (Les entreprises contre l’exclusion, Prancūzija).
Projekto dalyviai: LSU, GrowthCoop (Ispanija), CESIE (Centro studi e iniziative europeo, Italija), BrainLog (Danija).
LSU projekto komanda: koordinatorius – tyrėjas dr. Artūras Simanavičius, tyrėjai prof. dr. Edmundas Jasinskas, prof. dr. Biruta Švagždienė ir Antanas Ūsas.