LSU Tarybos pirmininkas: į Universiteto poziciją nebuvo atsižvelgta

  Sausio 12 d. Seimas priėmė Lietuvos sporto universiteto (LSU) autonomiją panaikinantį nutarimą – reorganizuojant LSU prijungti jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), nors tokiam planui nepritarė nei Universiteto bendruomenė, Senatas, Taryba, nei būrys socialinių partnerių.

  Po tokio Seimo sprendimo LSU Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas apgailestavo, kad buvo atsižvelgta tik į LSMU Senato ir Tarybos pritarimą, o LSU nuomonė ignoruota. „Ne kartą pristatėme savo poziciją dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo, siūlėme Švietimo ir mokslo ministerijai plėtoti sportą ir sveikatinimą per fizinį aktyvumą, sutelkiant visą Lietuvos sporto mokslo ir studijų potencialą autonomiškame specializuotame Lietuvos sporto universitete (Akademijoje). Deja, LSU nutarimai nepritarti jungimui prie LSMU ir mūsų pateikti pasiūlymai bendradarbiauti su kitais Universitetais bendrų programų pagrindu nebuvo atsižvelgta, – teigė A. Kučikas.– Apmaudu, kad buvo atmesti ir kelių Seimo narių siūlymai įtraukti į nutarimą LSU poziciją“.

  Pasak A. Kučiko, išlieka abejonė, ar priimdamas nutarimą Seimas nepažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies, kurioje konstatuojama, kad Universiteto reorganizavimas galimas tik Tarybos (šiuo atveju – Lietuvos sporto universiteto) arba Vyriausybės teikimu (įvertinus LSU Tarybos nuomonę).

  Arūnas Kučikas teigia, kad susidariusi padėtis ir galimi sprendimo būdai bus aptarti artimiausiame Tarybos posėdyje.