LSU Taryba siūlo Vyriausybei atlikti tarptautinę ekspertų analizę dėl Universiteto reorganizavimo

Atliepiant į LR Švietimo ir mokslo ministerijos gautą raštą (2018-05-08 Nr. SR-1946) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 23 d. pavedimo Nr. S-924“, birželio 5 d. Lietuvos sporto universitete vyko Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas. Šiame posėdyje buvo įvertintos šiandienės politinės realijos ir dar kartą aptartos Universiteto ir Ministerijos pozicijos dėl LSU reorganizavimo.

Lietuvos sporto universiteto Taryba, įvertinusi pakitusias LSU reorganizavimo aplinkybes, nemato svarių jungimosi argumentų, todėl laikosi savo anksčiau išdėstytos nuoseklios pozicijos ir siūlo LR Vyriausybei neskubėti, atlikti išsamią tarptautinę nepriklausomų ekspertų analizę ir, įvertinus galimas teigiamas ar neigiamas pasekmes ekonominiu ir akademinės kokybės aspektu, tęsti svarstymus dėl Universiteto reorganizavimo ir priimti atitinkamus sprendimus.