LSU su partneriais įgyvendina ERASMUS+ projektą

Lietuvos sporto universitetas kartu su Latvijos sporto pedagogikos akademija, Lenkijos Varšuvos J. Pilsudskio akademija ir Rytų Suomijos universitetu vykdo ERASMUS+  projektą „Empowering primary school teacher to include pupils with special education needs into physical education classes using digital tools (SENDIteach)“ (2022-2023), kurio tikslas padėti pradinių klasių mokytojui įtraukti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), į fizinio ugdymo pamokas naudojant skaitmenines technologijas (ST). Projekto koordinatorius – Lietuvos sporto universitetas.

Šią projekto idėją paskatino staigus perėjimas į virtualų mokymąsi, kurį lėmė COVID-19 pandemija, smarkiai pakeitusi daugelio mokytojų darbą. Pedagogai privalėjo prisitaikyti ir dažnai sudėtingomis aplinkybėmis vesti mokiniams fizinio ugdymo ir kitas pamokas.

Įvairių skaitmeninių technologijų taikymas ypač svarbus pedagogams dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, kuomet jiems tenka naudoti įvairias priemones, kad įtrauktų mokinius ir išlaikyti jų dėmesį bei pasiektų mokymo programoje numatytus tikslus, įskaitant diferencijuotą mokymą visose turinio srityse, atvejo ir visos klasės valdymą.

LSU mokslininkų ir projekto partnerių pagrindinis siekis – interaktyvios platformos sukūrimas ir jos pritaikymas pradinių klasių pedagogų poreikiams, kuo paprastesniu ir patogesniu keliu rasti reikiamą medžiagą, metodiką. Pavyzdžiui, tam, kad ir toliau būtų tenkinami visų vaikų poreikiai fizinio ugdymo pamokų metu.

Tuo tikslu šių metų lapkričio 29 d. dvidešimt pradinių klasių pedagogų iš Kauno miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų lankėsi Lietuvos sporto universitete surengtuose mokymuose.

Jiems buvo pristatyti projekto tarpiniai rezultatai apie šalių partnerių pradinių klasių pedagogų naudojamas skaitmeninės technologijos ir įtraukiosios klasės kūrimo kompetencijos, ir taip pat suvokiamą šios srities saviveiksmiškumą. Praktinių veiklų metu buvo pristatoma interaktyvi LU sistema bei įvairios priemonės tinkamos įtraukiosioms fizinio ugdymo pamokoms.

Renginio metu buvo pristatyta bandomoji informacinės – edukacinės platformos versija, diskutuojama ko dar reikėtų, kad ši sistema pedagogams taptų parankine priemone ruošiantis įtraukiosioms fizinio ugdymo pamokoms.

Planuojama, kad iki šių metų pabaigos platformoje pateikta medžiaga bus galutinai susisteminta ir atidaryta prieiga jos naudojimui. Svarbu paminėti ir tai, kad ši interaktyvi platforma bus prieinama visų šalių partnerių pradinių klasių pedagogams.