LSU studijos anglų kalba virtualiai pristatytos Ukrainos moksleiviams ir studentams

Švietimo mainų paramos fondas organizuoja ir suteikia galimybę Lietuvos aukštosioms mokykloms dalyvauti virtualiose studijų parodose bei viešinti savo studijų programas. Kovo pradžioje Lietuvos sporto universitetas (LSU) turėjo galimybę dalyvauti virtualioje Education Abroad studijų mugėje, kurią organizavo Ukrainos agentūra. Studijų mugė buvo skirta Ukrainos moksleiviams ir studentams rinktis studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Virtualioje mugėje LSU Studijų departamento specialistė Vita Karvelytė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė pristatė anglų kalba siūlomas bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programas, pademonstravo mūsų Universitete studijuojančių užsienio studentų vaizdo atsiliepimus, per pokalbių-diskusijų programėlę galėjo atsakyti į besidominančiųjų LSU studijomis klausimus. „Virtualioje studijų mugėje Universitetui skirtą laikas išnaudojome itin produktyviai: bendravome su dalyviais, atsakėme į jiems dažniausiai rūpimus klausimus apie dokumentų pridavimą ir pripažinimą, apgyvendinimą, studijų kainas, įsidarbinimo galimybes studijuojant, apie LSU diplomo pripažinimą ir kitus“, – teigė I. Čikotienė.
Tarptautinių ryšių skyriaus informacija