LSU startavo tarptautinis „Mokslo ekscelencijos” projektas

Lietuvos sporto universitete (LSU) sėkmingai startavo „Mokslo ekscelencijos” projektas. Vykdant projektą siekiama didinti Universiteto žmogiškuosius išteklius, pritraukiant patyrusius ir jaunus mokslininkus. Be to, dalis lėšų bus skiriama ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų įsigijimui, didinant aukščiausio tarptautinio lygio tyrimams reikalingos infrastruktūros ir priemonių resursus.

Projekto išskirtinis privalumas – sudaromos galimybės Universitete įdarbinti užsienio mokslininkus ir doktorantus. Šiuo metu sudarytos ilgalaikės darbo sutartys su mokslininkais dr. Gal Ziv (Izraelis), dr. Kwok Ng (Suomija), dr. Javier Roig (Ispanija) ir doktorantu Marco Pernigoni (Italija). Naujieji darbuotojai sustiprins Institucijos potencialą vykdant judesių mokymo ir atgavimo, sveiko senėjimo, neįgalių asmenų įgalinimo ir treniravimo sričių tyrimus. Labai tikimasi, kad aukšto tarptautinio lygio mokslininkų pritraukimas ne tik padidins sporto mokslo kokybę, bet ir sustiprins antrosios bei trečiosios pakopos ir vientisąsias studijas.

Projektas truks dar ketverius metus (iki 2027 m. gruodžio 31 d.). Projekto metu planuojama įdarbinti ne mažiau nei 12 mokslininkų ir doktorantų. Veiklas finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Priemonės nr. 12-001-01-01-01, „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“).