LSU Senato nutarimas dėl Universiteto autonomijos

  Lietuvos sporto universiteto Senatas, atstovaudamas 80-ties metų tradicijas puoselėjančiai LSU bendruomenei, giliai gerbdamas 1000-metes Europos universitetų autonomijos tradicijas, surašytas „Magna Charta Universitatum“ dokumente, išsamiai apsvarstęs Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatas, Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ ir „LSU Pažangos strategija 2030“, LSU sporto, judesių ir fizinio aktyvumo mokslo pažangos tempus, siekdamas efektyviausiai įgyvendinti Lietuvos žmonėms skirtą LSU misiją – išskirtiniais tarptautinio lygio sporto mokslo tyrimais, studijomis, inovacijomis skatinti, mokyti, kurti ir plėtoti psichinę, emocinę, fizinę, socialinę visuomenės narių gerovę, leidžiančią pozityviai, išmintingai įveikti socialinius, ekonominius, kultūrinius ir moralinius iššūkius bei siekti pagrįstos vizijos – tapti vienu iš Europos sporto mokslo, studijų ir inovacijų lyderių, išsiskiriančiu iš kitų savo sporto, judesių, fizinio aktyvumo mokslu, sporto ir fizinio aktyvumo studijomis, atsakingai nutaria:

  1. Sporto universiteto autonomija yra didžiausia nuolatinės rimtais įrodymais grįstos kaitos garantas, tvirčiausias demokratinio ir darnaus valdymo pamatas, lemiantis universiteto galią efektyviai tenkinti Lietuvos žmonių poreikius bei lūkesčius, tiriamojo, mokslinio bei pedagoginio darbo nepriklausomybę nuo bet kokios politinės valdžios ar ekonominės galios moralės ir intelekto atžvilgiu.
  2. LSU Senatas remia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo teigiamą požiūrį į specializuotų (nišinių) universitetų (sporto, meno, karo, žemės ūkio) išskirtinę svarbą Lietuvai, siekia likti specializuotu sporto universitetu ir prisiima akademinę bei moralinę atsakomybę už LSU misijos įgyvendinimą geriausiu Lietuvos žmonėms būdu, kurio vienas iš pamatinių principų – universiteto autonomija.

 

Lietuvos sporto universiteto Senato pirmininkas prof. habil dr. Albertas Skurvydas

 

LSU akademinė bendruomenė: autonomiškas specializuotas sporto universitetas yra vertybė, kurią privalome išsaugoti