LSU sėkmingai apgintos dvi Edukologijos mokslo krypties disertacijos

Lietuvos sporto universiteto daktarų būrį papildė du nauji nariai: Audrius Armas sėkmingai apgynė Edukologijos mokslo krypties daktaro  disertaciją „Bendradarbiavimo ir konkuravimo gebėjimų derinimo edukacinės prielaidos: sportinių šokių atvejis“ (vadovas doc. dr. Šarūnas Šniras, konsultantė prof. dr. Lina Pilelienė), o Dovilė Selickaitė – Edukologijos mokslo krypties daktaro  disertaciją „Kūno kultūros mokytojų savaveiksmiškumo plėtojimas siekiant kurti įtraukią ugdymo(si) aplinką“ (vadovė doc. dr. Diana Rėklaitienė).

Sveikiname naujuosius Edukologijos mokslo daktarus ir linkime geros kloties!