Lietuvos sporto universiteto rektorės sveikinimas šv. Velykų proga

               Miela Universiteto bendruomene!

Jaukios, viltingos ir džiaugsmingos Prisikėlimo šventės!

Sveiki išlikime, jėgų ir kantrybės prasmingiems darbams nestokokime,
dalykimės šviesiomis mintimis ir jausmais.

                                                            Rektorė Diana Rėklaitienė