LSU mokslo žurnalas „Baltic Journal of Sport and Health Sciences“ įtrauktas į DOAJ duomenų bazę

Lietuvos sporto universiteto leidžiamas mokslo žurnalas „Baltic Journal of Sport and Health Sciences“ įtrauktas į DOAJ (angl. Directory of Open Access Journals) duomenų bazę.

DOAJ duomenų bazėje registruojami aukštos kokybės atvirosios prieigos recenzuojami mokslo žurnalai, atitinkantys visus pagrindinius įtraukimo į duomenų bazę kriterijus.

Pagal šiuos kriterijus vertinama, ar  žurnale publikuojamas minimalus straipsnių skaičius per metus, ar tinkamai aprašoma žurnalo politika, kurioje apibrėžiamas atvirosios prieigos tipas, ar žurnalas įdėtas tinkamame publikuoti tinklalapyje, ar pateikiama visa būtina informacija apie žurnalą, kad būtų galima įvertinti jo statusą, ar tinkamai  aprašomas redagavimo procesas, licencijavimas, autorių teisės. Kiekvieną registracijos paraišką vertina DOAJ ekspertas.

Tai, jog žurnalas įtrauktas į DOAJ duomenų bazę, rodo, kad jis atitinka pagrindinius mokslo žurnalui keliamus reikalavimus. DOAJ registruoti žurnalai sulaukia didesnio matomumo mokslo bendruomenėje.

Žurnalo svetainė: https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health.

Žurnalo puslapis DOAJ duomenų bazėje.

Daugiau informacijos apie mokslo žurnalų įtraukimą į DOAJ: https://serials.lt/…/deklaracija-del-aktyvaus…/