LSU mokslininkų parengta ugdymo programa turi įtaką jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumui

Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas, doc. dr. Šarūnas Šniras ir doc. dr. Vilija Malinauskienė atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama įvertinti jų parengtos programos poveikio efektyvumą jaunųjų krepšininkų socialiniam savaveiksmiškumui. Pagal šio tyrimo rezultatus parengtas mokslininkų straipsnis publikuotas Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės žurnale ,,Revista De Psicologia Del Deporte / Journal of Sport Psychology“, turinčiame cituojamumo rodiklį.

Tyrime dalyvavusieji krepšininkai tikimybiniu būdu buvo suskirstyti į eksperimentinę ir kontrolinę grupes. Tik eksperimentinei grupei taikyta savaveiksmiškumo ugdymo programa, trukusi 8 mėnesius 2 kartus per savaitę po 25 min. Programą sudarė dvi dalys: pirmoji skirta bendravimo, o antroji – tarpasmeninių problemų sprendimo įgūdžiams ugdyti. Jaunųjų krepšininkų ugdymo programos metu buvo taikomi įvairūs metodai: žodiniam ir nežodiniam bendravimui tobulinti, klausymo ir empatijos, konfliktų sprendimo, emocinio suvokimo, asmeninės atsakomybės, teigiamų santykių su komandos nariais įgūdžiams ugdyti. Autorių sukurta ugdymo programa siekta stiprinti krepšinio žaidėjų socialinį savaveiksmiškumą, pasitelkiant vaidmenų žaidimo scenarijus ir atsižvelgiant į tai, ar krepšininkai išmoko taikyti išsiugdytus socialinius įgūdžius sportinėje veikloje.

Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad jaunųjų krepšininkų socialinis savaveiksmiškumas didesnis po ugdymo programos nei prieš ją. Tyrimo rezultatai parodė, kad edukacinė programa buvo veiksminga eksperimentinės grupės socialiniam savaveiksmiškumui ir jo komponentams – asmeniniam savęs valdymui (streso valdymui) ir emocijų kontrolei, – ugdyti.

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros doc. dr. Šarūno Šniro informacija