LSU mokslininkai tyrė jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms ir motorinėms funkcijoms

Lietuvos sporto universiteto mokslininkai baigė vykdyti tyrimą, kuriuo buvo siekiama ištirti jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių, turinčių lengvą pažintinį silpimą (LPS), pažintinėms ir motorinėms funkcijoms ir įvertinti griaučių raumenų ir galvos smegenų sąveikos metu vykstančius endokrininius pokyčius siekiant optimalaus jėgos treniruočių poveikio.

Tyrimo rezultatai atskleidė stiprų ryšį tarp kraujo uždegiminių biožymenų, smegenų struktūrinių ir neurocheminių biožymenų, kūno sudėties, sveikatos ir funkcinės būklės rodiklių. Nustatėme, kad vyresnio amžiaus žmonių pažinimo sutrikimus greičiausiai lemia procesai, susiję su sisteminiu uždegimu (sprendžiama iš kraujo biožymenų) ir neurouždegimu (sprendžiama iš smegenų biožymenų). Rezultatai parodė fiziškai neaktyvių vyresnio amžiaus asmenų padidėjusį galvos smegenų neurometabolito mio-inositolio kiekį, kas tiesiogiai siejasi su neurodegeneracinių procesų atsiradimu ir funkcinio pajėgumo mažėjimu. Tačiau tris mėnesius jėgos treniruotėse dalyvavusių senjorų kraujo ir smegenų biožymenys rodė sumažėjusį uždegimą ir reikšmingą hipokampo neuronų jungčių padidėjimą. Gautos išvados patvirtino hipotezę, kad jėgos treniruotės turėtų būti laikomos tinkama intervencija vyresnio amžiaus asmenų jėgai didinti ir galvos smegenų sveikatai gerinti.

Tyrimo rezultatai atspausdinti Frontiers in Neuroendocrinology (citavimo indeksas (IF) = 8,606) ir Frontiers in Psychiatry (IF = 4,157) tarptautinėse duomenų bazėse cituojmuose žurnaluose. Trečiasis straipsnis šiuo metu yra recenzuojamas žurnale Brain Behavior and Immunity (IF = 7,217).

Ne mažiau svarbus projekto veiklų rezultatas yra tai, kad projekto įgyvendinimo metu pavyko suburti tarpdisciplininę mokslininkų ir gydytojų komandą iš vietinių ir tarptautinių institucijų, įskaitant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, Tartu universitetą (Estija), KU Leuven (Belgija), Mastrichto universitetą (Nyderlandai), Perto universitetas (Australija) ir Vingeito akademinio koledžo (Izraelis).

Projekto vadovas vyr. mokslininkas Oron Levin, pagrindiniai vykdytojai – prof. Nerijus Masiulis, prof. Mati Paasuke, doc. Dr. Vida Česnaitienė.

Tyrimui finansavimą skyrė finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. (S-Sen-20-5).